УЧИТЕЉИЦА   ИВАНА              ВАЊА

Чаробна мрежа пријатељства Модул Задатак 2 Наши локализми наше благо

Задатак 2: Наши локализми наше благо  ОШ ,,Милан Вукотић“ Голубовци Подгорица Наставник: Ивана Милић Узраст ученика: 9-10 година 1.Активност Питали смо старије генерације баке и

Чаробна мрежа пријатељства Модул 2 Задатак 1. Ми смо чувари језика нашег народа

Од почетка априла поново учествујемо о прелепом појекту Чаробна мрежа пријатељства . Активностиу првој седмици Најпре смо истражили и  преко програма Thinglink https://www.thinglink.com/scene/1169929911297638401?editor-closed представили гдје

Домаћа лектира Ханс Кристијан Андерсен Мала сирена

Домаћа лектира Ханс Кристијан Андерсен Мала сиренаПосљедњих година рада срећем се са лошом читалачком културом ученика . Да би подстакла ученике на читање почела сам