Чаробна мрежа пријатељства Модул Задатак 2 Наши локализми наше благо

Задатак 2: Наши локализми наше благо  ОШ ,,Милан Вукотић“ Голубовци Подгорица Наставник: Ивана Милић Узраст ученика: 9-10 година 1.Активност Питали смо старије генерације баке и

Чаробна мрежа пријатељства Модул 2 Задатак 1. Ми смо чувари језика нашег народа

Од почетка априла поново учествујемо о прелепом појекту Чаробна мрежа пријатељства . Активностиу првој седмици Најпре смо истражили и  преко програма Thinglink https://www.thinglink.com/scene/1169929911297638401?editor-closed представили гдје

Међународни дан права дјетета

Ученици 3-1 обиљежили су 20.новембар, Међународни дан права дјетета . Презентацијом на часу Познавања природе и друштва упознали су се са Конвенцијом о правима дјетета

Дан породице

Обиљежен Дан породице Ученици 2- 1 са учитељицом Иваном обиљежили Дан породице кроз тематски дан. На часу Црногорско- српског,босанског и хрватског језика и књижевности ученици

Обиљежен Дан ЕУ

Обиљежен Дан ЕУ Деветог маја смо обиљежили Дан Европе. Упознали смо се како је настала Европска унија , неке њене особености прилагођене нашем узрасту, земље