УЧИТЕЉИЦА   ИВАНА              ВАЊА

Чаробна мрежа пријатељства Модул 2 2. задатак Наши локализми наше благо

Наши локализми наше благо  1.Активност Питали смо старије генерације баке и деке о старим ријечима и записали их. 2. Активност Упознали смо ријечи локалног говора.Свако је илустровао