УЧИТЕЉИЦА   ИВАНА              ВАЊА

Број девет

Овако смо се упознали са бројем девет. ПП презентација број 9 [slideshare id=58459588&doc=broj-9-160219101826] Припрема за час број 9 [slideshare id=58509073&doc=9-160220225838&type=d] Листић број 9 [slideshare id=58531080&doc=9-160221212702]